Kommunfullmäktiges protokoll nr 1/2024

Publicerad 18.1.2024 15:12 | Uppdaterad 18.1.2024 15:15

Kommunfullmäktige sammanträdde onsdagen den 17 januari 2024 och protokollet är härmed offentliggjort.