Informationsblad från Ålands Landskapsregering

Publicerad 8.9.2021 10:43 | Uppdaterad 8.9.2021 10:52

I medföljande bilaga finner ni information om olika energistöd, som kan sökas från Ålands landskapsregering. för närmare information kontakta Gunnar Westling på telefon 018 25283 eller via e-post: gunnar.westling@regeringen.ax 

 

Enligt uppdrag

Byråsekreterare 

Barbro Jansson, Geta kommun