Information kring kompostering i Geta

Publicerad 23.4.2024 12:16 | Uppdaterad 23.4.2024 12:20

Flera har säkerligen noterat landskapsregeringens utskick kring komposter i tidningarna. Geta kommun kommer att skicka ut en förfrågan kring komposter under hösten 2024 till alla fastighetsägare som sedan returneras till kommunen.

Renhållningen och Miro erbjuder hämtning av bioavfall, det går bra att ha egen kompost året runt. Införskaffa rätt storlek i förhållande till användning, t.ex. en flerbarnsfamilj behöver en betydligt större kompost om den ska användas året runt än om den bara används några veckor under sommaren. 

Ett kompostkärl ska vara konstruerad för utomhusbruk, vara värmeisolerad och vara välventilerad samt tillräckligt tät för att förhindra skadedjur från att ta sig in. Komposten bör även vara minst fem meter från tomtgränsen, speciellt viktigt om du har grannen inpå knuten. 

Kompostering är återvinning av materialet och uppmuntras av kommunen. Kompostering spar både på miljön och er plånbok!