Information gällande Integration

Publicerad 23.3.2022 14:22 | Uppdaterad 13.4.2022 13:56

Kommunerna och KST på Åland ansvarar för det integrationsfrämjande arbetet, vars syfte är att skapa förutsättningar för att nya invånare ska bli delaktiga i lokalsamhället på samma villkor som övriga kommuninvånare. 

Läs mer detaljerad information om detta i bilagan till höger på sidan!

 

Geta kommun, Byråsekreterare 

Barbro Jansson