Information från ÅHS: Sjukvårdsupplysning per telefon 018-535 117 alla dagar kl. 08.00 - 20.00

Publicerad 3.7.2023 12:58 | Uppdaterad 3.7.2023 13:19

Information från ÅHS: Sjukvårdsupplysning per telefon 018-535 117 alla dagar kl. 08.00 - 20.00

Är du eller någon i din familj sjuk? Är du orolig och undrar vad du ska göra? Ring vår sjukvårdsupplysning! Sjukskötarna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder dig till lämplig vårdmottagning när så behövs. ÅHS Sjukvårdsupplysning är öppen alla dagar kl. 8–20.

Om besvären inte är brådskande ringer du ÅHS hälsocentral för tidsbokning. Vid akuta situationer, utanför sjukvårdsupplysningens öppethållning, ska du åka direkt till akutmottagningen. I livshotande situationer, såsom svår bröstsmärta, plötsliga andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymptom eller kramper, ring nödnumret 112.