Information angående eldning utomhus

Publicerad 15.3.2022 12:59 | Uppdaterad 15.3.2022 13:08

I bilagan till höger på sidan finns uppdaterad information gällande eldning utomhus, nu när våren kommer sakta men säkert!

Med önskan om en trygg och säker vår!

Räddningschef                                  Ledande brandinspektör/brandingenjör            Brandmästare

Lennart Johansson                            Thomas Mattsson                                             Krister Koskinen

tel 0457 522 1630                           tel 040 828 1640                                               tel 0457 3456 435