Geta Kommuns Beredskapsplan

Publicerad 13.3.2022 10:31 | Uppdaterad 13.3.2022 10:33

Geta kommuns beredskapslan (och därtill hörande sektiorplaner) finner kommuninvånare och andra intresserade på kommunens hemsida under fliken ”Styrdokument”. Direktlänk:

https://www.geta.ax/kommunverksamhet/styrdokument

 

Kommundirektör

Gustav Blomberg