Geta kommun Avgifter och Taxor 2022

Publicerad 4.11.2021 16:21 | Uppdaterad 10.11.2021 11:21

Här till höger kan ni ta del av Geta kommuns avgifter och taxor för kommande år 2022.

Beslutat och godkänt av Geta kommunstyrelse 03.11.2021