Geta Bladets sommarnummer 2/2022

Publicerad 8.6.2022 12:55 | Uppdaterad 8.6.2022 13:24

Hejsan allesamman där ute bland solsken och grönska!

Nu idag onsdagen den 8 juni 2022, har det förhoppningsvis kommit ett nytt och färskt Getablad i er postlåda! Har ni inte fått de men ändå vill ta del av intressant läsning och annonsering av ett stort utbud av evenemang som är på kommande under sommaren 2022! 

Getabladets Sommarnummer finns att läsa här på hemsidan, på biblioteket, Kommunkansliet och på Getaboden. Vänligen kontakta oss på kommunkansliet om ni inte har fått bladet i er postlåda, har övriga synpunkter eller frågor gällande Getabladet.

Med dessa ord vill vi på Geta kommunkansli önska alla kommuninnevånare och stugägare, en riktigt trevlig självstyrelsedag och en skön sommar.

Byråsekreterare Geta kommun

Barbro Jansson

 https://www.geta.ax/getabladet