Beslut om Flaggning av Jubileumsflagga Åland 100

Publicerad 15.6.2021 16:37 | Uppdaterad 15.6.2021 16:50

Flaggning av Jubileumsflaggan för Åland 100 - Firandet

Kommundirektören beslutar att flagga med jubileumsflaggan, under perioden 9 juni 2021 - 31 december 2022! Läs mer detaljerad 

information i de bifogade beslutet.

 

Geta Kommun

Byråsekreterare Barbro Jansson