Byggnadstekniska nämnden

Geta kommuns byggnadstekniska nämnd består av 5 ordinarie ledamöter och 5 personliga ersättare. Nämnden väljs för en mandatperiod 4 år.

Följande förtroendevalda är för närvarande invalda i byggnadstekniska nämnden för mandatperioden 2020-2023:

  • Yngve Österlund, ordförande (ersättare Mats Sjöblom)
  • Johanna Wendelin-Dahlblom, vice ordförande (ersättare Gun-Britt Lyngander)
  • Jimmy Häggblom (ersättare Ken Karlsson)
  • Kim Björling (ersättare John Carlsson)
  • Marianne Asp-Gottberg (ersättare Jenny Stara)