Våreldning Mars 2021

Publicerad 15.3.2021 09:45

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.5.2021 00:41

INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS

Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret återvänder önskar säkert många påbörja rydjandet. Nedan förklarar vi de olika varningarna som förekommer.  

Varning för gräsbrand

utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI) . Varningen för gräsbrand betyder en upplysning till allmänheten om att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar öppen eld utomhus, således råder inget eldningsförbud men största försiktighet ska iaktas.

Varning för skogsbrand

utfärdar Landskapsalarmcentralen på Åland utgående från uppgifter från FMI. När sådan varning är utfärdad råder enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus.

Tätbebyggt område

Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud,  inom räddningsområdet är det endast Godby som klassas som tätbebyggt område.

Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att gör upp öppen eld i naturen och att man alltid noggrant bör överväga om det verkligen är nödvändigt att elda. Väljer man ändå att gör upp eld bör man särskilt tänka på följande:

Om du tänker elda

 • Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll.
  Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda.
 • Elda ALDRIG ensam.
 • Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren, ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara.
 • Om du väljer att elda, bränn små områden i gången. Börja tidigt på våren och bränn de fläckar som torkat först.
 • Elda helst då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare.
 • Tänk på att gnistor kan antända närliggande områden.
 • Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj undan torrt gräs och annat brännbart material invid dessa och blöt, om möjligt, marken nära dessa innan eldningen påbörjas.
 • Ha ordentligt med kläder, som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga.
 • Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda, att allt har slocknat.

Avslutningsvis konstatera vi också att det är du som tänt brasan som är ansvarig för följderna.

Med önskan om en trygg och säker vår!

Räddningschef                                                                                         Ledande brandinspektör/brandingenjör

Lennart Johansson                                                                                  Thomas Mattsson                        

lennart.johansson@jomala.ax                                                                thomas.mattsson@jomala.ax

tel 329 132                                                                                                  tel 329 175