Upphandling - Vattenledning Södra Snäckö

Publicerad 25.5.2023 14:58 | Uppdaterad 25.5.2023 15:09

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 16.6.2023 01:09

Geta kommun inbjuder härmed intresserade entreprenörer att delta i upphandlingen av nedläggning av vattenledning till Södra Snäckö.

Anbud ska vara inlämnande till kommunen senast 15 juni 2023 kl 15:00.

Anbudet innehåller följande delar som finns som du hittar som bilagor:

  • Anbudsförfrågan
  • Bilaga 1, Anbudsunderlaget 
  • Bilaga 2, Karta över området