Upphandling - byte av bro 22 Dånösundsbron

Publicerad 8.3.2024 10:44 | Uppdaterad 8.3.2024 10:47

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 19.4.2024 10:47

Geta kommun inbjuder härmed anbudsgivare att delta i denna upphandling som avser en byggnadsentreprenad för utbyte av Bro 22 Dånösundsbron Geta kommun. Uppdraget är en utförandeentreprenad och anbudsgivaren är huvudentreprenör. 

Entreprenaden omfattar byggande av en ny samverkansbro i stål och betong med nödvändiga grundförstärknings- grundläggnings- och vägbyggnadsarbeten för både tillfälliga och permanenta vägar enligt till denna upphandling bifogade handlingar. I entreprenaden ingår också att riva en befintlig bro. 

Entreprenaden är ett delprojekt i förnyandet av befintligt brobestånd på Åland så att broarna har kapacitet att hantera gällande trafiklaster.

Bron är en del i Ålands allmänna trafiknät där Geta kommun är väghållare.

 

Handlingarna och inlämning av anbud görs via kommunens e-avrop:

https://www.e-avrop.com/geta/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=60842