Tillsyn Äldreomsorg

Publicerad 8.10.2021 10:27 | Uppdaterad 8.10.2021 10:36

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 8.11.2021 23:45

Här följer ett beslut från äldreomsorgsledaren i Geta kommun, se och läs mer i bifogad bilaga.