Sök föreningsstöd senast 30 april 2021!

Publicerad 1.3.2021 10:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 1.5.2021 23:59

Idrotts-, kultur- och ungdomsföreningar i Geta, samt övriga Getaföreningar och -grupper, som
ordnar idrotts- ungdoms- eller kulturverksamhet, kan ansöka om föreningsbidrag från
kommunstyrelsen i Geta.

Föreningar som har ett betydande antal medlemmar eller deltagare från Geta kan också söka
om bidrag.

I ansökan ska uppges de ändamål som bidraget söks för.

Ansökan görs på särskild blankett. Sista dag för ansökan är 30.4. Ansökningsblankett och principer för utdelning av föreningsbidrag hittar ni här på hemsidan under fliken "Blanketter" samt under fliken "Kultur och fritid" .