Protokoll från äldrerådets första möte

Publicerad 4.6.2021 08:38 | Uppdaterad 4.6.2021 08:45

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.7.2021 23:59

Det gemensamma äldrerådet för Norra Åland har haft sitt första möte (den 2 juni) sedan rådet bildades. Protokollet hittar som bilaga till detta meddelande.