Protokoll från Ålands kommunförbunds vårstämma 28 maj 2021

Publicerad 31.5.2021 16:18 | Uppdaterad 31.5.2021 16:30

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.6.2021 23:59

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Ålands Kommunförbunds Vårstämma den 28 maj 2021, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland finns anslaget på kommunförbundets anslagstavla och hålls till påseende för allmänheten i kommunkansliet i Geta.

Kansliets öppethållningstid är måndag - torsdag 09.00 - 15.00

Geta den 31 maj 2021

Barbro Jansson

Byråsekreterare