Lantbrukskansliet informerar - Anmälan om överföring av stödrättigheter

Publicerad 8.3.2021 14:55 | Uppdaterad 8.3.2021 15:03

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.5.2021 23:59

Under vårens stora ansökningsperiod i maj-juni brukar antalet överföringar av stödrättigheter vara omfattande och tidskrävande. Med tanke på att det i vår kommer att vara en person mindre på lantbrukskansliet som tar emot telefonsamtal och kundbesök, finns det önskemål att den som redan i dag känner till att man behöver anmäla någon form av stödrättighetsöverföring, skulle ta itu med sin anmälan redan nu.

För överföring av stödrättigheter används blanketterna 103A och 103B. Överlåtande partens 103A-blankett hittar överlåtaren i Viputjänsten medan blankett 103B hittas på Livsmedelsverkets hemsida. Blanketterna kan även fås från lantbrukskansliet.

Kontakta alltid lantbrukskansliet på förhand antingen per telefon 431540 eller e-post lena.clemes@finstrom.ax  innan du planerar att besöka kansliet.

 

Elektronisk identifiering av nötkreatur obligatorisk fr.o.m. 2021

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning är elektronisk identifiering av nötkreatur obligatoriskt från och med 2021. Ändringen gäller från och med 1.1.2021 födda nötkreatur.
Detta innebär att kalvarna ska i ena örat ha huvudmärke som är ett traditionellt öronmärke och i det andra örat hjälpmärke som är ett elektroniskt öronmärke (så kallat e-märke).
I fall det finns oanvända traditionella lediga öronmärken kan man beställa ersättande märke för hjälpmärket.  Det är förmånligare att beställa hjälpmärket som ersättningsmärke än att lämna märkena oanvända. För dessa märken är registreringsavgiften nämligen redan betald. Byteskostnaderna för lediga öronmärken från det traditionella öronmärket till e-Märke kommer nämligen inte att ersättas.
Kolla även upp om din gamla tång passar till dessa nya e-märken eller om du måste köpa en ny tång.