KUNGÖRELSE, Östergeta Bys Samfällda

Publicerad 17.5.2022 06:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 12.7.2022 23:50

Protokollet från Östergeta bys delägarstämma nr. 2, finns till påseende i Geta Kommunkansli tom den 12 juli 2022.

Vänligen ta även del av kungörelsen bifogad till höger på sidan! Anslagstiden är 17.5 - 12.7.2022

 

På tjänstens vägnar

Barbro Jansson

Byråsekreterare, Geta kommun