KUNGÖRELSE, Östergeta Bys Samfällda

Publicerad 28.4.2022 12:19 | Uppdaterad 28.4.2022 12:25

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 21.6.2022 23:45

Protokollet från bildandet av Östergeta bys samfällda, finns till påseende i Geta kommunkansli tom den 21 juni 2022.

vänligen ta även del av kungörelsen bifogad till höger på sidan!  Anslagstiden är 28.4 - 21.6 2022

 

På tjänstens vägnar

Barbro Jansson

Byråsekreterare, Geta kommun