Kommunstyrelsens protokoll nr 9/2022 publicerat

Publicerad 10.11.2022 22:58 | Uppdaterad 10.11.2022 23:03

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2022 23:59

Protokoll från kommunstyrelsemötet 9.11.2022 har härmed 10.11.2022 publicerats på anslagstavlan och från och denna dag räknas eventuella besvärs- eller rättelseyrkandetider. 

Från och med den dag detta meddelande publiceras på kommunens elektroniska anslagstavla räknas eventuella besvärs- och rättelseyrkandetider-

Protokollet finns som bilaga till detta meddelande, men också på kommunens hemsida under fliken "Protokoll"