Kommunstyrelsens protokoll nr 8/2021 publicerat

Publicerad 9.11.2021 19:22 | Uppdaterad 9.11.2021 19:24

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 14.12.2021 23:59

Kommunstyrelsens protokoll nr 8/2021 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 9.11.2021. Protokollet (exkl. bilagor) finns även från och med samma datum på kommunens hemsida (www.geta.ax/protokoll). Ni hittar protokollet även som bilaga till detta meddelande. 

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 9.11.2021 och från och med detta datum räknas eventuell besvärs- och rättelseyrkandetid.