Kommunstyrelsens protokoll nr 8 2022 publicerad

Publicerad 13.10.2022 10:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 4.12.2022 23:59

Kommunstyrelsens protokoll från 12.10.2022 har nu publicerats på kommunens hemsida. Från och med den dag detta meddelande publiceras på kommunens elektroniska anslagstavla räknas eventuella fataljetider. 

Protokollet bifogas detta meddelande.