Kommunstyrelsens protokoll nr 7/2022 publicerat

Publicerad 15.9.2022 10:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.10.2022 23:59

Kommunstyrelsens protokoll från mötet den 14 september har härmed den 15 september publicerats på anslagstavlan och från och denna dag räknas eventuella besvärs- eller rättelseyrkandetider. 

 

Protokollet finns som bilaga till detta meddelande, men också som på kommunens hemsida under fliken "Protokoll"