Kommunstyrelsens protokoll nr 6/2021 publicerat

Publicerad 9.9.2021 10:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 11.10.2021 23:59

Kommunstyrelsens protokoll 6/2021 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 9.9.2021. Protokollet (exkl. bilagor) finns även från och med samma datum på kommunens hemsida (www.geta.ax/protokoll). Ni hittar protokollet även som bilaga till detta meddelande. 

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 9.9.2021 och från och med detta datum räknas besvärs- och rättelseyrkandetiden.