Kommunstyrelsens protokoll nr 5/2022 publicerat

Publicerad 16.6.2022 10:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.7.2022 23:59

Kommunstyrelsens protokoll nr 5/2022 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 16.06.2022. Protokollet  exklusive bilagor finns även från och med samma datum på kommunens hemsida (www.geta.ax/protokoll)

Ni hittar protokollet även som bilaga till detta meddelande

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 16.06.2022 och från och med detta datum räknas eventuell allmänna besvärs- och rättelseyrkandetider.