Kommunstyrelsens protokoll nr 5/2021

Publicerad 17.6.2021 21:45 | Uppdaterad 17.6.2021 21:47

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.7.2021 23:59

Kommunstyrelsens protokoll 5/2021 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 17.6.2021. Protokollet (exkl. bilagor) finns även från och med samma datum på kommunens hemsida (www.geta.ax/protokoll). Ni hittar protokollet även som bilaga till detta meddelande. 

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 17.5.2021 och från och med detta datum räknas besvärs- och rättelseyrkandetiden.