Kommunstyrelsens protokoll nr 2/2021 publicerat

Publicerad 8.3.2021 16:51 | Uppdaterad 8.3.2021 17:01

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.4.2021 23:59

Kommunstyrelsens protokoll nr 2/2021 från kommunstyrelsens möte den 3.3.2021 finns publicerat på kommunens hemsida från och med 8.3.2021. Protokollet (exklusive bilagor) finns här i detta meddelande som bilaga. Protokollet finns även publicerat under adressen www.geta.ax/protokoll.

Signerat och justerat originalprotokoll inklusive alla bilagor finns till påseende vid kommunkansliet från och med 8.3.2021

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 8.3.2021, och från och med detta datum räknas besvärs- och rättelseyrkandetider.