Kommunstyrelsens protokoll nr 10/2021 publicerat

Publicerad 16.12.2021 07:59 | Uppdaterad 16.12.2021 08:03

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.1.2022 23:59

Kommunstyrelsens protokoll nr 10/2021 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 15.12.2021. Protokollet (exkl. bilagor) finns även från och med 16.12.2021 på kommunens hemsida (www.geta.ax/protokoll). Ni hittar protokollet även som bilaga till detta meddelande. 

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 16.12.2021 och från och med detta datum räknas eventuell besvärs- och rättelseyrkandetid.