Kommunstyrelsen sammanträder 22.11.2022

Publicerad 16.11.2022 20:33 | Uppdaterad 16.11.2022 20:36

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 11.12.2022 23:59

Kommunstyrelsen sammanträder 22.11.2022 kl 18.30 i kommunkansliet. Kallelse med ärendelista enligt bilaga till detta meddelande.

Protokoll från styrelsemötet publiceras den 23.11.2022 om inte styrelsen beslutar något annat datum.