Kommunstyrelsen sammanträder den 12 maj kl 18.30

Publicerad 6.5.2021 23:51 | Uppdaterad 6.5.2021 23:54

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 12 maj klockan 18.30 på kommunkansliet i Vestergeta, Geta Kommun.

Som bilaga till detta meddelande hittar kallelse och ärendelista för mötet.

Mötet är ej tillgängligt för allmänheten.