Kommunfullmäktiges protokoll nr 5/2022 publicerat

Publicerad 20.10.2022 10:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2022 23:59

Kommunfullmäktiges protokoll från sitt sammanträde 19.10.2022 anslås härmed på kommunens anslagstavla. Protokollet finns som bilaga till detta meddelande. Protokollets bilagor kan efterfrågas från kommunkansliet via e-post, telefon eller besök.