Kommunfullmäktiges protokoll nr 4/2022 publicerat

Publicerad 23.6.2022 10:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.7.2022 23:59

Kommunfullmäktiges protokoll 4/2022 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, från mötet den 22.6.2022 finns på kommunkansliet för påseende från och med 23.6.2022. Protokollet samt bokslut 2022 (exkl. övriga bilagor) finns även på kommunens hemsida från och med samma datum. Protokollet hittas även som bilaga till detta meddelande. 

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 23.6.2022 och från och med detta datum räknas den allmänna besvärstiden.