Kommunfullmäktiges protokoll nr 3/2022 publicerat

Publicerad 28.4.2022 11:10 | Uppdaterad 28.4.2022 11:21

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.6.2022 23:59

Kommunfullmäktiges protokoll 3/2022 (signerat Och justerat) inklusive alla bilagor, från mötet den 27.4.2022 finns på kommunkansliet för påseende från och med 28.4.2022. 

Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida från och med samma datum. Protokollet hittas även som bilaga till detta meddelande.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 28.4.2022 och från och med detta datum räknas den allmänna besvärstiden.