Kommunfullmäktiges protokoll nr 3/2021 publicerat

Publicerad 27.5.2021 10:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 4.7.2021 23:59

Kommunfullmäktiges protokoll 3/2021 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, från mötet den 26.5.2021 finns på kommunkansliet för påseende från och med 27.5.2021. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida från och med samma datum. Protokollet hittas även som bilaga till detta meddelande.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 27.5.2021 och från och med detta datum räknas besvärstiden.