Kommunfullmäktiges protokoll från den 31.3.2021 publicerat

Publicerad 31.3.2021 22:51 | Uppdaterad 31.3.2021 22:55

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 2.5.2021 23:59

Härmed meddelas att kommunfullmäktiges protokoll från och den 1.4.2021 är publicerat på kommunens hemsida för påseende.

Undertecknat protokoll med bilagor finns på kommunkansliet från och med 1.4.2021.