Kommunfullmäktiges protokoll från 30.3.2022 publicerat

Publicerad 31.3.2022 10:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.5.2022 23:59

Kommunfullmäktiges protokoll 2/2022 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, från mötet den 30.3.2022 finns på kommunkansliet för påseende från och med 31.3.2022. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida från och med samma datum. Protokollet hittas även som bilaga till detta meddelande. 

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 31.3.2022 och från och med detta datum räknas den allmänna besvärstiden.