Kommunfullmäktige sammanträder 22.6.2022

Publicerad 16.6.2022 00:22 | Uppdaterad 16.6.2022 00:24

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 3.7.2022 23:59

Kommunfullmäktige sammanträder 22.6.2022 kl 19.00 i kommunkansliets möteslokal. Mötet är öppet för allmänheten.

Kallelse med ärendelista hittas som bilaga till detta meddelande.