Information om Kommunernas socialtjänst fr.o.m. 1.1.2021

Publicerad 20.2.2021 08:13 | Uppdaterad 20.2.2021 08:23

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2021 00:00

Socialvården på Åland samordnas 1.1.2021

Socialvården på Åland samlas från och med nästa år under ett och samma tak. Kommunernas socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst, eller kort och gott KST (tidigare Ålands omsorgsförbund).

Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service inom bland annat:

 • Tidigt stöd för barn och familj
 • Moderskapsunderstöd
 • Barnskydd
 • Missbrukarvård
 • Faderskapserkännanden
 • Våld i nära relationer
 • Avtal om vårdnad och umgänge
 • Handikappservice
 • Medling i äktenskapsfrågor
 • Stöd för rörligheten
 • Utkomststöd
 • Färdtjänst
 • Specialomsorg

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST.

Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att ordnas av din hemkommun. Du som redan är klient inom socialvården behöver inte göra något. Ditt klientskap överförs automatiskt till KST med stöd av lag.

Om du har frågor om ditt klientskap och funderingar om hur det påverkas av samordningen, vänder du dig till Geta kommunkansli eller till Kommunernas socialtjänst. Om du har allmänna frågor om KST:s verksamhet kan du vända dig till KST via info@kst.ax eller på telefon 556 600 (växeln).

Kontaktuppgifter från och med 1.1.2021:

 • Besöks- och postadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn
 • Växeln: 532 800
 • E-post: info@kst.ax
 • Webbplats: www.kst.ax