Geta kommun har fått en ny hemsida!

Publicerad 20.2.2021 18:17 | Uppdaterad 20.2.2021 18:20

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 1.5.2021 23:59

Geta kommun har fått en helt ny hemsida från och med den 1.3.2021. Domännamnet och webbadressen är densamma som tidigare; dvs http://www.geta.ax.

Viktigt att notera är att de aktuella delgivningarna på den elektroniska anslagstavlan som fanns på den gamla hemsidan har förts över på den nya hemsidans elektroniska anslagstavla. Aktuella protokoll har även publicerats på den nya hemsidan.   

Den gamla hemsidan har stängts ner och arkiverats.