Föreningsbidrag 2023

Publicerad 29.8.2023 10:19 | Uppdaterad 29.8.2023 10:21

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 16.10.2023 10:21

Kommunstyrelsen har beslutat att utlysa en andra ansökningsomgång för föreningsbidrag initieras och genomförs. Föreningar som redan beviljats bidrag för 2023 kan inte ansöka på nytt medan övriga föreningar uppmanas att så göra. 
 
Idrotts-, kultur- och ungdomsföreningar i Geta, samt övriga Getaföreningar och grupper, som ordnar idrotts-, ungdoms- eller kulturverksamhet, kan ansöka om föreningsbidrag från kommunstyrelsen i Geta.
 
Föreningar som har ett betydande antal medlemmar eller deltagare från Geta kan också söka om bidrag.
 
I ansökan ska uppges de ändamål som bidraget söks för. Ansökan görs på särskild blankett (se bilaga).

Sista dag för ansökan är 15.10.2023