Enkät - FöglöTunneln

Publicerad 1.9.2021 14:18 | Uppdaterad 1.9.2021 14:49

Ålands Landskapsregering utreder just nu möjligheterna med en tunnel till Föglö, om ni väljer att klicka på länken här nedanför

så har ni möjlighet att ge era synpunkter i frågan.

Tack för er medverkan!

www.regeringen.ax/foglotunneln