Dricksvatten Information 2022

Publicerad 6.4.2022 10:25 | Uppdaterad 6.4.2022 10:42

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.10.2022 23:45

Under bilagorna till höger kan ni läsa viktig information gällande dricksvatten. Dokumenten gäller Åländska dricksvattentäkter, övergödningsrisker och åtgärdsförslag! 

Läs mer och ta del av informationen i de bifogade bilagorna.

Informationen kommer att vara upplagd på Hemsidan i  ett halv år till att börja med, räknat från april.

 

Barbro Jansson

Byråsekreterare, Geta Kommun