Dataskyddsombud för Geta kommun

Publicerad 30.11.2022 09:50 | Uppdaterad 30.11.2022 10:02

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 28.2.2023 23:50

Kommunstyrelsen har beslutat KSTE § 112/12.10.2022 att kommundirektören ska skriva DPO-Avtal med advokatbyrå Carlsson Wingert Ab, gällande dataskyddsombud.

Ta del av och läs mer i bifogad fil till höger på sidan.

 

Barbro Jansson 

Byråsekreterare, Geta kommun