Byggnadstekniska Nämndens protokoll Nr 5/2021 publicerat för påseende

Publicerad 28.9.2021 12:35 | Uppdaterad 28.9.2021 12:48

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 28.10.2021 23:59

Byggnadstekniska nämndens protokoll 5/2021 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns till påseende på kommunkansliet

från och med 28.09.2021

protokollet exklusive bilagor finns även på kommunens hemsida under rubriken protokoll, från och med den 28.09 2021 räknas besvärs eller rättelseyrkande tiden.

Byråsekreterare 

Barbro Jansson, Geta kommun