Byggnadstekniska Nämndens protokoll nr: 4/2023 Publicerat

Publicerad 19.9.2023 12:21 | Uppdaterad 19.9.2023 13:07

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 20.10.2023 23:59

Byggnadstekniska nämndens protokoll nr: 4/2023 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende, fr. om 19.9.- 2023. protokollet finns även på kommunens hemsida, under rubriken protokoll.

 

Besvärs och rättelseyrkandetiden räknas från och med de datum som protokollet läggs upp på hemsidan/finns till påseende.

 

på tjänstens vägnar 19.09.2023

Byråsekreterare, Geta kommun

Barbro Jansson