Byggnadstekniska Nämndens protokoll nr: 4/2022 Publicerat

Publicerad 13.9.2022 16:49 | Uppdaterad 13.9.2022 17:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 14.10.2022 17:59

Byggnadstekniska nämndens protokoll nr: 4/2022 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 13.9.2022. protokollet (excl. bilagor) finns även från och med samma datum på kommunens hemsida, ni hittar protokollet även som bilaga till detta meddelande.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 13.9.2022 och från och med detta datum räknas besvärs och rättelseyrkandetiden. 

 

På tjänstens vägnar

Barbro Jansson, Byråsekreterare Geta kommun