Byggnadstekniska nämndens protokoll nr 2/2021 publicerat

Publicerad 21.4.2021 19:29 | Uppdaterad 26.4.2021 18:26

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.5.2021 23:59

Byggnadstekniska nämndens protokoll nr 2/2021 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 22.4.2021. Protokollet (exkl. bilagor) finns även från och med samma datum på kommunens hemsida (www.geta.ax/protokoll). Ni hittar protokollet även som bilaga till detta meddelande. 

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 21.4.2021 och från och med detta datum räknas besvärs- och rättelseyrkandetiden.

 

Tillägg den 26.4.2021: Besvärsanvisningen var felaktig i den första protokollversionen. Den korrigerade besvärsanvisningen är nu bifogad protokollversion nr 2 enligt bilaga i detta meddelande.