En andra ansökningsomgång för föreningsbidrag utlyses!

Publicerad 1.7.2021 10:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.8.2021 23:59

Vid sitt möte den 16.6.2021 beslutade Geta kommunstyrelse om fördelning av kommunens föreningsbidrag (Kste § 80/16.6.2021).

Emedan budgetmedlen för föreningsbidrag för kulturverksamhet redan är fördelade, finns det ännu budgetmedel om 1 600 euro kvar för utdelning av föreningsbidrag för ungdoms- och fritidsverksamhet

I och med ovanstående beslutade kommunstyrelsen den 16 juni att utlysa en andra ansökningsomgång under juli månad för utdelning av föreningsbidrag till föreningar som ansöker om bidrag för ungdoms- och fritidsverksamhet från de resterande budgetmedlen. Föreningar hemort i Geta med ungdoms- och fritidsverksamhet för yngre personer i Geta uppmanades särskilt att ansöka. De föreningar som redan erhållit föreningsbidrag för 2021 (enligt beslut Kste 80/16.6.2021) kan ej erhålla ytterligare föreningsbidrag i denna ansökningsomgång.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 augusti. Beslut om fördelningen tas i slutet av augusti eller i september månad. Samma ansökningsblankett kan användas som vid föregående ansökningsomgång, dock behöver bilagor ej inkluderas i ansökan om de är inskickade till kommunen sedan tidigare. Ansökningsblankett kan ni hittar under fliken "Blanketter" på kommunens hemsida.